Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với học sinh - sinh viên nhà Trường

Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với học sinh - sinh viên nhà Trường

Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với học sinh - sinh viên nhà Trường