Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với sinh viên quốc tế đang học tập tại Trường

Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với sinh viên quốc tế đang học tập tại Trường

Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với sinh viên quốc tế đang học tập tại Trường