Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng thăm quan trung tâm thông tin thư viện nhà Trường

Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng thăm quan trung tâm thông tin thư viện nhà Trường

Phó chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng thăm quan trung tâm thông tin thư viện nhà Trường