Quyết định về việc giao đề tài NCKH lần 2 năm học 2013-2014

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ra quyết định số 74/QĐ-CĐKTTC ngày 28/02/2014 về việc Giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2013-2014