Quyết định (sửa đổi bổ sung) số 177 ban hành quy định về tổ chức thi kết thúc môn học, modun

Chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra-Khảo thí

Tải quyết định số 177 ban hành quy định tổ chức thi kết thúc môn học, modun tại đây.

Tải quy định chi tiết tại đây.

Phụ lục đính kèm tại đây.