Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết:

   Nhà trường bắt đầu tiếp đón học sinh-sinh viên trở lại trường học tập từ ngày 2/3/2020 và đã ban hành Quy định thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19). Vậy đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, CNV, người lao động và HSSV nhà trường tuân thủ triệt để theo quy định.

   Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau đây:

Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19