Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết:

Năm 2017, trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đã có 4 giảng viên tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hiện đã có quyết định công nhận kết quả, xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Quyết định công nhận kết quả thi thang hạng chức danh nghề nghiệp năm 2017.