04/10/2016

Lịch công tác lãnh đạo khoa Ngoại ngữ tuần I- tháng 10/2016

KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ: 03/10/2016 đến 9/10/2016)

Thứ - Ngày

Nguyễn Thị Minh Thu

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 03/10/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 3

Ngày 04/10/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Họp Đảng ủy mở rộng

Thứ 4

Ngày 05 /10/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 5

Ngày 06/10/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 6

Ngày 07/10/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 7

Ngày 08/10/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 09/10/ 2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ