Sinh viên tiêu biểu 5 tốt cấp tỉnh

Ngày 9/1/2015, Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2015) và biểu dương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2013 – 2014

Ngày 9/1/2015, Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2015) và biểu dương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2013 – 2014 tại trường Đại học sư phạm Thái Nguyên Đây là những tấm gương điển hình, tiêu biểu cho Sinh viên khối trường các trường Đại học, Cao đẳng  và Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2009 – 2013, được Trung ương Hội phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua cuộc vận động để từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội,… đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

Vinh dự trong lễ kỷ niệm, Hội sinh viên Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã được Tỉnh hội biểu dương 3 hội viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt, cấp tỉnh là sinh viên Mai Thị Thu Hường (K981B2), Hứa Thu Uyên (K983B7), Nguyễn Thị Ngọc Minh (K983B7).