Số liệu thống kê về trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên tính đến 01/4/2015

Phòng HCTC thông báo số liệu thống kê về trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tính đến ngày 01-04-2015, trong đó nêu rõ số lượng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân của từng đơn vị trong trường.

THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

(Số liệu tính đến 01/4/2015)

STT Đơn vị Tổng số Trình độ chuyên môn hiện nay
Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân kỹ sư Cao đẳng Trung cấp Khác
1  Ban Giám hiệu 3 1 2 0 0 0 0
2 Phòng Tổ chức - Hành chính  9 0 2 4 0 3 0
3  P. Quản lý đào tạo 8 1 4 2 1 0 0
4  P. Quản lý KH & HTQT 12 1 5 5 0 0 1
5 Phòng Công tác HSSV 12 0 4 8 0 0 0
6 Phòng Thanh tra - Pháp chế 3 0 2 1 0 0 0
7 Phòng Khảo thí và ĐBCL 4 0 3 1 0 0 0
8 Phòng Kế hoạch - Tài chính 6 0 1 5 0 0 0
9 Phòng Quản trị Thiết bị 15 0 0 6 0 5 4
10  Khoa Lý luận Chính trị 11 0 8 3 0 0 0
11  Khoa Cơ bản cơ sở 16 1 12 3 0 0 0
12 Khoa CNTT 7 0 6 1 0 0 0
13 Khoa Kế toán 35 0 22 13 0 0 0
14 K. Quản trị Kinh doanh & Du lịch 17 1 10 6 0 0 0
15  Khoa Tài chính 28 0 9 19 0 0 0
16  Khoa Luật 13 0 7 6 0 0 0
17  Khoa Giáo dục Thể chất & QP 12 0 7 5 0 0 0
18 TT Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ HSSV 4 0 1 3 0 0 0
19 TT TT Thư viện 10 0 1 6 3 0 0
20 TT DV Kế toán Kiểm toán 5 0 1 4 0 0 0
21 Ban Quản lý KNT 15 0 0 11 3 1 0
22 Trường Mầm non Tài Hoa 11 0 0 1 6 3 1
23 Trạm Y tế 5 0 0 1 0 3 1
24 Bảo vệ 12 0 0 3 3 2 4
  Tổng số 273 5 107 117 16 17 11