Sự cần thiết phải nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh-sinh viên

  Xây dựng nhà nước pháp quyền đang trở thành một xu thế khách quan tất yếu đối với các quốc gia hiện nay. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó.   Nhà nước pháp quyền không chỉ đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện, thống nhất, ổn định, minh bạch, dân chủ và công bằng mà còn đòi hỏi tinh thần thượng tôn pháp luật của mọi cá nhân trong đời sống của một quốc gia. Điều đó cũng có nghĩa, song song với quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là quá trình xây dựng ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật.
  Ý thức pháp luật được hiểu là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm hình thành trong xã hội, thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp luật cần phải có; thể hiện sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi xử sự của con người cũng như trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác trong xã hội. Ý thức pháp luật bao gồm hệ tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật. Hệ tư tưởng pháp luật là những quan điểm, tư tưởng, học thuyết phản ánh đời sống pháp luật một cách sâu sắc, hình thành một cách tự giác, là phản ánh bên trong mang tính bản chất của đời sống pháp luật. Tâm lý pháp luật tồn tại ở một số dạng cơ bản là tình cảm pháp luật và tâm trạng, như biểu hiện sợ hãi trước hành vi vi phạm pháp luật hay phấn khởi do pháp luật được thực hiện nghiêm túc hoặc thái độ thờ ơ, lãnh đạm đối với pháp luật hay cương quyết, không khoan dung với hiện tượng vi phạm pháp luật… Nếu hệ tư tưởng pháp luật là kết quả của sự phản ánh tự giác, có mục đích, có tính tổ chức cao của các họat động tư duy lý luận, thì tâm lý pháp luật chỉ là sự phản ánh những tâm trạng, cảm xúc, thái độ, tình cảm của con người với pháp luật và quá trình điều chỉnh pháp luật. Tâm lý pháp luật bị chi phối bởi hệ tư tưởng pháp luật, nó phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và trình độ nhận thức lý luận của cá nhân. Và ngược lại, tâm lý pháp luật là tiền đề thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các tư tưởng, quan điểm pháp luật phù hợp.
  Ở nước ta hiện nay, một tỷ lệ không nhỏ học sinh, sinh viên còn hiểu biết pháp luật một cách rất sơ sài, hời hợt. Đa phần các em còn ít hiểu biết thậm chí là không hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của bản thân, không biết đánh giá một hành vi là hợp pháp hay vi phạm pháp luật. Các em có hành vi xử sự không đúng với quy định của pháp luật hay có tâm lý thiếu tự tin trước các vấn đề pháp lý, không có khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm hại. Hậu quả đáng tiếc là người phạm tội không biết mình phạm tội, người bị hại không nhận thức rằng mình bị hại. Tình trạng này đã và đang là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn tới bất ổn định xã hội.
  Bên cạnh bộ phận học sinh, sinh viên thiếu hiểu biết pháp luật thì còn một bộ phận dù có hiểu biết pháp luật nhưng lại mang thái độ thờ ơ hay bất tuân pháp luật. Ở bộ phận học sinh, sinh viên này không tồn tại niềm tin vào sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, thay vào đó là thái độ thờ ơ, lãnh đạm trước sự thay đổi của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành hay các vấn đề pháp lý đang diễn ra hàng ngày. Đặc biệt, có học sinh, sinh viên coi pháp luật như là sự trói buộc, thường tìm ra những khiếm khuyết của pháp luật, những kẽ hở trong công tác quản lý, để “lách luật” hay trốn tránh pháp luật. Cũng phải kể đến những trường hợp ngang nhiên vi phạm pháp luật để thoả mãn trạng thái tâm lý “thích thể hiện mình”,  “không ai làm gì được mình”.
  Chính nhận thức pháp luật chưa đầy đủ và tâm lý pháp luật chưa đúng đắn đã dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong giới trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng có chiều hướng gia tăng. Sự gia tăng này đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng cả về số lượng vụ việc và tính tính chất, mức độ của vụ việc. Tình trạng vi phạm pháp luật ở đối tượng học sinh, sinh viên đã và đang trở thành vấn nạn được cả xã hội quan tâm. Bởi sự thiếu hiểu biết pháp luật hay thái độ bất tuân pháp luật ở học sinh, sinh viên không chỉ tác động tiêu cực đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế và trật tự, an toàn xã hội mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách thế hệ tương lai của đất nước. Điều đó cho thấy, việc xây dựng và nâng cao ý thức pháp luật đối với học sinh, sinh viên là yêu cầu vô cùng cấp thiết. Chỉ khi việc chấp hành pháp luật thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi học sinh, sinh viên thì quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền mới nhanh chóng đạt được thành công.