Tài liệu giáo trình học, ôn luyện IC3 (Full)

Khoa CNTT xin gửi đến cán bộ, giáo viên nhà Trường và HSSV toàn bộ tài liệu, giáo trình ôn luyện IC3 bản GS4.

Hy vọng với những tài liệu này với sự chăm chỉ học tập của những cá nhân quan tâm tới chương trình đào tạo IC3, chúng ta sẽ thi đạt chứng chỉ tin học quốc tế IC3 - GS4:


- Tài liệu luyện thi - Link download
- Tài liệu học tập:
+ Module 1: Máy tính căn bản: Link download
+ Module 2: Cuộc sống trực tuyến: Link download
+ Module 3: Các ứng dụng chủ chốt: Link download
+ Phần Microsoft Excel 2010(Thầy Linh): Link download
+ Phần Microsoft Word 2010 (Cô Nguyệt): Link download
+ Giáo trình Office toàn tập:
       Excel: Link download
       PowerPoint: Link download
       Access: Link download
       Outlook: Link download
       Word: Link download