Tài nguyên ôn tập MOS Excel

Khoa CNTT xin chia sẻ với các đồng chí cán bộ giảng viên và HSSV một số tài nguyên (tài liệu, câu hỏi, bài tập) phục vụ việc ôn luyện và thi lấy chứng chỉ MOS Excel của Microsoft. Các bạn có thể Download về xem tham khảo trong quá trình ôn luyện MOS Excel.