Tấm gương cần cù chịu khó học tập của SV Lào lớp K1291C2


      
  Lớp K1291C2 có 37 em thì quá nửa lớp là sinh viên Lào. Mặc dù việc học tập môn Toán ứng dụng đối với các em là rất  khó khăn do khả năng nói tiếng Việt còn hạn chế. Mặc dù vậy các em vẫn rất cố gắng siêng năng học tập, nổi bật là em LaLor Yongva trong lớp luôn tích cực xung phong lên bảng chữa bài tập. Kết quả bài kiểm tra của em luôn đạt điểm 9,10.
         Dương Thanh Huyền – Giảng viên khoa CBCS