Tấm gương chăm ngoan học tốt môn toán kinh tế lớp

  Giáo viên dạy Toán lớp k1281b1 tuyên dương tấm gương chăm ngoan học tốt của lớp, môn Toán kinh tế là bạn Trịnh Sơn Trang . Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên. Bạn là học sinh ngoan , lễ phép chăm chỉ học tập. Từ  đầu  học phần Toán kinh tế năm học 2015-2016  bạn chưa nghỉ buổi học nào. Khi đến lớp bạn chú ý nghe cô giáo giảng bài. Bạn làm đầy đủ phiếu học tập. Bạn không những chăm chỉ học tập mà còn rất tích cực giúp đỡ các bạn khác học. Cô mong rằng các bạn sinh viên lớp k1281b1 noi gương học tập và ý thức thực hiện tốt nội quy của bạn.

                    Lương Thị Thu Thủy – Giảng viên khoa CBCS