TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 05 - THÁNG 2/2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 05 - THÁNG 2/2017. Mời quý độc giả đón đọc

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG-Nghị quyết số 19 – 2017/NQCP và những kỳ vọng mới trong cải cách hành chính công.Nguyễn Minh Thảo
- Bàn về khung pháp lý cho hình thức PPP hiện nay.Tạ Văn Hưng
- Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong bối cảnh hội nhập.Trần Thị Phương Thảo
PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH – DỰ BÁO
-Thực trạng sai lệch tỷ giá  tại Việt nam.Phan Tiến Nam
NGHIÊN CỨU  - TRAO ĐỔI
-Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ taangfgiao thông đường bộ. Phan Thị Xuân
- Để nguồn nhân lực Việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập.Đào Thúy Em, Trần Văn Hùng
- Đẩy mạnh tích tụ vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nghành công nghiệp chế biến, chế tạo.Lê Duy Bình
- Nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng tôm xuất khẩu sang Nhật Bản. Phạm Hùng Cường
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần ABC Việt nam trong bối cảnh hội nhập.Phạm Văn Tiệp
NHÌN RA THẾ GIỚI
-Từ tình hình nợ công của Nhật Bản, một vài đề xuất cho Việt nam. Nguyễn Thiện Đức
- Kinh nghiệm của Thái Lan và Nhật bản trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.Đỗ Văn Trịnh