TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 07- THÁNG 3/2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 07- THÁNG 3/2017. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 07- THÁNG 3/2017

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG
-Luật quy hoạch – yếu tố mang tính cải cách quan trọng  đói với nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế.Đặng Hùng Võ
-Khắc phục những tồn tại trong quy hoạch đât đai ở Việt nam hiện nay.Nguyễn Thị Mai
PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH  - DỰ BÁO
-Thương mại Việt nam – Trung quốc:Thực trạng và khuyến nghị. Trịnh Thị Thanh Thủy
- Phát triển nông nghiệp Việt nam trong thời gian tới : Những thách thức và giải pháp tháo gỡ. Lê Anh Duy
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
-Đẩy mạnh xuất khẩu của Việt nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế. Nguyễn Thị Thu Hà
-Giải pháp phát triển hoạt động đại lý thủ tục hải quan tại Việt nam. Vũ Thị Minh Ngọc
-Doanh nghiệp bán lẻ Việt nam và những thách thức mới trong AEC. Nguyễn Quốc Thái
NHÌN RA THÊ GIỚI
-Tác động của thu hút FDI đến GDP của CHDCND Lào sau 30 năm đổi mới(1985-2015).Đỗ Thị Thu Thủy, Trần Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tùng
KINH NGHIỆM  NGHÀNH - LÀNH THỔ
-Hoàn thiện quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn tại Cục Thuế Thành phố Hà nội.Đoàn Cao Minh