TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 29(637) THÁNG 11 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 29(637) THÁNG 11 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

-Tác động của cấu trúc vi mô thị trường chứng khoán lên các quyết định tài chính của công ty. Trần Chung Thủy
- Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết Việt nam. Trần Quốc Thịnh, Hoàng Yến Nhi
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa sở hữu nội bộ và giá trị công ty. Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thanh Tùng
- Điện từ năng lượng tái tạo vì mục tiêu quốc gia về chống biến đổi khí hậu và tăng tưởng xanh. Phạm Thị Thanh Mai
- Xây dựng mô hình phát thải và hấp thụ KNK trong nghành năng lượng và lâm nghiệp.Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình
- Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết kiệm của người dân tại Tp. Hồ Chí Minh. Trương Đức Nga
- Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại VNPT Long An. Lê Quang Hùng, Trương Việt Nam
- Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ của Vietnam airlines. Phạm Thị Bích Ngần, Phạm Thị Kim Ngân
- Ảnh hưởng của nhận thức thương hiệu đối với hành vi lựa chọn sản phẩm dịch vụ tại cửa hàng bán lẻ ở  TP.Hà nội. Bùi Thị Thu
- Các nhân tố quyết định đến việc triển khai thành công LEAN tại các doanh nghiệp Việt nam. Nguyễn Đạt Minh, Nguyễn Danh Nguyên, Lê Anh Tuấn
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa sở hữu nội bộ và giá trị công ty. Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thanh Tùng

- Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điển tử tại Oceanbank. Trần Thị Lệ Hiền