TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 11(462) THÁNG 11 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 11(462) THÁNG 11 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

Kinh tế vĩ mô
- Hiệu ứng ngưỡng quy mô vốn đầu tư  trực tiếp nước ngoài trong mô hình tăng trưởng kinh tế Việt nam. Tô Kim Ngọc, Nguyễn Quỳnh Thơ
- Ảnh hưởng của khác biệt văn hóa đến lựa chọn phương thức gia nhập thị trường của công ty đa quốc gia tại Việt nam. Võ Văn Dứt
Quản lý kinh tế
- Hoàn thiện phương pháp phân phối lợi nhuận sau thuế trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam. Nguyễn Ngọc Khánh
- Nghiên cứu sử dụng đại sứ thương hiệu trong hoạt  động quảng cáo. Nguyễn Hải Ninh
Nông nghiệp – Nông thôn
Hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân – trợ lực thúc đẩy nền kinh tế nông thôn Việt nam. Đặng Thu Thủy
Lao động – việc làm
- Thực trạng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt nam và một số khuyến nghị chính sách . Trần Quang Tiến
Kinh tế địa phương
- Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và môi trường sống tại Tp. Hồ Chí Minh. Huỳnh Thế Du
- Quá trình đô thị hóa ở Nghệ An và sự biến động về đất đai. Nguyễn Thị Hải Yến
Kinh tế đối ngoại
- Xuất khẩu hàng nông sản tỉnh Hải dương sang thị trường Châu á: thực trạng và giải pháp. Nguyễn Huy Cảnh

:p>
- Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điển tử tại Oceanbank. Trần Thị Lệ Hiền