TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 2(465) THÁNG 2 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 2(465) THÁNG 2 NĂM 2017. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 2(465)

THÁNG 2 NĂM 2017

Kinh tế vĩ mô
- Hiệu quả đầu tư công : NHững vấn đề lý luận và thực tiễn. Nguyễn Trọng Cơ
- Đói nghèo, bất bình đẳng và mức sống dân cư cấp xã ở Việt nam. Trần Quang Tuyến
Tài chính – Tiền tệ
- Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách mở cửa hệ thống ngân hàng Việt nam.Nguyễn Chiến Thắng
- Dự trữ ngoại hối ở Việt nam: Các chỉ tiêu chủ yếu và một số hàm  ý chính sách. Nguyễn Anh Tuấn
Quản lý kinh tế
- Tác động của hoạt động đổi mới lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt nam.Phạm Thị Quỳnh Như,Phạm Tiến Thành, Lê Thanh Tùng
- Nhân tố ảnh hưởng tới tích tụ vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nghành công nghiệp chế biến , chế tạo Việt nam. Lê Duy Bình
Nông nghiệp – Nông thôn
-Giair pháp tăng cường chế biến sâu lua gạo của Việt nam : Nghiên cứu trường hợp tại đồng bằng sông Cửu Long. Đỗ Thị Diệp, Quyền Đình Hà
- Phát triển công nghiệp chế biến – biện pháp chính yếu để phát triển chăn nuôi gia cầm tại Đông Nam Bộ.Vòng Thình Nam
- Tiêu chí việc làm bền vững và một số vấn đề khó khăn trong vận dụng ở khu vực nông thôn Việt nam. Lê Thị Xuân