Thẩm định hồ sơ mở 2 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Sáng ngày 8/5/2015, Đoàn kiểm tra thẩm định điều kiện mở 2 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp đã họp tại phòng truyền thống Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Tham gia đoàn kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo gồm ông Ngô Thượng Chính - Phó Giám đốc Sở giáo dục đào tạo làm trưởng đoàn, bà Lương Thị Mai Hương - Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp thường xuyên, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ông Lê Quang Trung - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng các chuyên viên của sở.

Trong cuộc họp Đồng chí Phạm Chí Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã trình bày báo cáo tóm tắt hồ sơ mở 2 mã ngành đào tạo hệ trung cấp (Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu, Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ). Trên cơ sở báo cáo tóm tắt của Đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường, hội đồng thẩm định đã đưa ra ý kiến nhận xét và kết luận về 2 mã ngành đủ điều kiện để mở. 

Sau đây là một số hình ảnh buổi làm việc trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên với đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên:

Đồng chí Phạm Chí Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - 
Tài chính Thái Nguyên báo cáo tóm tắt hồ sơ mở 8 mã ngành