Thẩm định hồ sơ mở 8 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Chiều ngày 23/12/2014, Đoàn kiểm tra thẩm định điều kiện mở 8 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp đã họp tại phòng truyền thống Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Tham gia đoàn kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo gồm ông Ngô Thượng Chính - Phó Giám đốc Sở giáo dục đào tạo làm trưởng đoàn, bà Lương Thị Mai Hương - Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp thường xuyên, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ông Lê Quang Trung - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng các chuyên viên của sở.

Trong cuộc họp Đồng chí Nguyễn Công Dương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã trình bày báo cáo tóm tắt hồ sơ mở 8 mã ngành đào tạo hệ trung cấp (Thư ký văn phòng, Hành chính văn phòng, Marketing, Quản lý và kinh doanh khách sạn, Thương mại điện tử, Thiết kế và quản lý website, Kế toán xây dựng, Bảo hiểm). Trên cơ sở báo cáo tóm tắt của Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường, hội đồng thẩm định đã đưa ra ý kiến nhận xét và kết luận về 8 mã ngành đủ điều kiện để mở. 
Đồng chí Nguyễn Công Dương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - 
Tài chính Thái Nguyên báo cáo tóm tắt hồ sơ mở 8 mã ngành