THÔNG BÁO V/v: Bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 - 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên về việc xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 - 2015.

THÔNG BÁO

V/v: Bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 - 2015

Kính gửi: Các chi hội sinh viên

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên về việc xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Ban thư ký Hội sinh viên trường đề nghị các chi hội thực hiện một số nội dung sau:

- Về số lượng: Mỗi chi hội đăng ký ít nhất 05 sinh viên xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 - 2015.

- Về nội dung bình xét “Sinh viên 5 tốt” (gồm 5 tiêu chí kèm theo)

          - Thời gian nộp danh sách

Đề nghị các chi hội tiến hành đăng ký và gửi hồ sơ gửi cho đồng chí Nguyễn Huyền Trang (Ủy viên BCH HSV trường) (Sdt: 0979187653) trước 16h00’ ngày 20 tháng 8 năm 2015.

            Đề nghị các chi hội quan tâm, triển khai thực hiện theo các tiêu chí dưới đây!

TIÊU CHÍ “SINH VIÊN 5 TỐT”

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

1. ĐẠO ĐỨC TỐT

1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

·         Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

·         Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, địa phương cư trú và những nơi công cộng.

·         Có lối sống lành mạnh, văn minh.

·         Điểm rèn luyện năm học 2014 - 2015 đạt từ 80 điểm trở lên.

·         Điểm các môn chính trị tư tưởng trong năm học 2014-2015 trên 7.0/10. (Bao gồm các môn: Tư tưởng HCM, Đường lối CM của ĐCSVN, Nguyên lý CN Mác)

1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên khác: Chỉ cần đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau

·         Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội (có xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn - Hội từ Chi đoàn/Chi hội trở lên).

·         Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

·         Tham gia Hiến máu nhân đạo ít nhất 1 lần trong năm học (có bản sao Giấy Chứng nhận Hiến máu nhân đạo kèm theo).

·         Tham gia tích cực vào các đội nhóm hoạt động tình nguyện (có xác nhận của Câu lạc bộ/Đội/Nhóm tham gia kèm theo).

·         Là sinh viên tiêu biểu được nêu gương trong các lĩnh vực, được nhà trường và các cơ quan, đơn vị khen thưởng (có bản sao giấy khen).

·         Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, nơi thường trú hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương và địa phương (có bản photo các giấy tờ kèm theo).

2. HỌC TẬP TỐT

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

·         Điểm bình quân học tập từ 7,0 trở lên và không nợ môn học nào.

·         Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, sinh viên khóa dưới (được thể hiện trong Biên bản bình xét của Chi đoàn/Chi hội).

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên khác: Chỉ cần đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau

·         Có đề tài tham gia nghiên cứu khoa học các cấp.

·         Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật (có giấy chứng nhận của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ).

·         Đạt giải trong các cuộc thi học thuật từ cấp trường trở lên. (VD: Đạt giải trong cuộc thi Sinh viên giỏi cấp trường)

·         Có bài báo đăng trong các tạp chí chuyên ngành phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học. 

·         Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan chức năng (tên sản phẩm và giấy chứng nhận kèm theo).

·         Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

 

 

3. THỂ LỰC TỐT

Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

·         Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học (xem phần phụ lục kèm theo).

·         Đạt thành tích cao trong các cuộc thi thể thao/hội khỏe từ cấp khoa trở lên.

·         Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 Câu lạc bộ/Đội/Nhóm thể thao (có xác nhận kèm theo).

·         Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp trường trở lên (Ưu tiên sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế).

·         Là Đội trưởng (hoặc Phụ trách đội) các đội tuyển Thể dục Thể thao hoặc Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao từ cấp khoa trở lên.

·         Đạt điểm trung bình các môn học Giáo dục Thể chất/Giáo dục Quốc phòng từ loại khá trở lên (trên 7,0 ).

*Đối với sinh viên khuyết tật: tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể dục hàng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. KỸ NĂNG TỐT  

4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Chỉ cần đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau

·         Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học (có bản sao giấy chứng nhận kèm theo). Các kỹ năng bao gồm: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện...

·         Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ/Đội/Nhóm (có xác nhận kèm theo).

·         Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội trở lên.

·         Tham gia tích cực trong các phong trào do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường phát động, xếp loại Đoàn viên, Hội viên xuất sắc.

·         Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học hoặc tham gia chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện (có Giấy chứng nhận kèm theo).

4.2.Tiêu chuẩn ưu tiên: Chỉ cần đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau

·         Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.

·         Được khen thưởng cấp UBND Quận/Huyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cấp trường, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội trở lên.

5. HỘI NHẬP TỐT

5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Chỉ cần đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau

·         Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B hoặc tương đương bằng B trở lên.

·         Có chứng chỉ Tin học Văn phòng đạt từ bằng B hoặc tương đương bằng B trở lên.

·         Là thành viên chính thức tham gia các Hội nghị/Hội thảo, chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước (có xác nhận kèm theo).

·         Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ, Tin học từ cấp trường trở lên hoặc có điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ và Tin học đạt loại khá trở lên (trên 7,0; Có xác nhận của Phòng Đào tạo).

* Đối với những sinh viên chưa có bằng hoặc chứng chỉ và tùy điều kiện cụ thể, Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên, đánh giá kết quả.

5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:

·         Tham gia và đạt đủ tiêu chuẩn trong bài kiểm tra về kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử trong nước và thế giới do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên (đối với những đơn vị chưa có Hội Sinh viên) hoặc Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức hoặc tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

* Ghi chú: Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

·         Có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

·         Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.