Thông báo về việc cử HSSV xuất sắc tham gia giao lưu văn hóa Nhật Bản tại trường Đại học Hagoromo, Osaka, Nhật Bản

Ban giám hiệu Nhà trường gửi thông báo tới HSSV trong toàn trường nội dung chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản tại trường Đại học Hagoromo, Osaka, Nhật Bản. Cơ hội được sang giao lưu dành cho các SV khá, giỏi, xuất sắc, đặc biệt ưu tiên cho những SV có trình độ tiếng Nhật giao tiếp.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH

                              Số:           /CĐ KT-TCTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Vv cử HSSV xuất sắc tham gia giao lưu văn hóa Nhật Bản tại trường Đại học Hagoromo, Osaka, Nhật Bản

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên với Học viện CNTT ngành Nhật ngữ I-Seifu, Osaka, Nhật Bản;

Căn cứ ký kết hợp tác giáo dục và đào tạo giữa 3 bên: Đại học Hagoromo, Học viện CNTT ngành Nhật ngữ I-Seifu và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

Căn cứ kế hoạch tổ chức “Hội nghị Sinh viên quốc tế và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản năm 2014” của trường Đại học Hagoromo, Osaka, Nhật Bản.

Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên thông báo tới HSSV trong toàn trường nội dung chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản tại trường Đại học Hagoromo, Osaka, Nhật Bản như sau:

I.                Mục đích: Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh hội những nền văn hóa và giá trị khác nhau.

II.    Kế hoạch chương trình:

1.      Nội dung:

-          Chương trình kéo dài 02 tuần với mục tiêu trải nghiệm văn hóa với 14 trường Đại học đến từ 08 quốc gia trên thế giới. (Trong đó: Hội nghị Sinh viên – 03 ngày)

-          Sinh viên Đại học Hagoromo và sinh viên các trường bạn thảo luận chủ đề sau đó trình bày chủ đề.

-          Trải nghiệm văn hóa bao gồm các bài giảng, luyện tập và các chuyến đi thăm đồng quê.

2.      Ngôn ngữ: Nhật ngữ

Thời gian: Từ 16/7 – 26/7/2014. ( Đón tại sân bay Quốc tế Kansai lúc 16h ngày 16/7/2014).

3.      Phí tham gia chương trình: 100.000 Yên/sv.

-          Bao gồm: Xe buýt đón tại sân bay, phí nghe giảng, chi phí trải nghiệm văn hóa, các chuyến đi thăm đồng quê, chỗ ở và các bữa sáng.

-          Không bao gồm: Vé máy bay, bảo hiểm y tế và bảo hiểm đi lại, các bữa trưa và tối, và chi phí cá nhân khác.

4.      Học bổng từ chính phủ Nhật Bản (Tổ chức các dịch vụ sinh viên Nhật Bản):

-          80.000 Yên/sv, tương đương 80% phí tham gia chương trình.

III. Yêu cầu:

        1. Số lượng sinh viên trường TCEF: 1-5.

        2. Tiêu chí: Học lực giỏi. (Dựa theo bảng tính điểm của BTC chương trình của Đại học Hagoromo).

        3. Ngôn ngữ: Tiếng Nhật giao tiếp.

        4. Đăng ký và liên hệ: Trước ngày 20/2/2014. Tại phòng QLKH và HTQT   

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các phòng ban, Trung tâm, Khoa;

- Phòng QLKH và HTQT;

- Website của trường;

- Các lớp HSSV;

- Lưu VT.

BAN GIÁM HIỆU