Thông báo về việc in tài liệu học tập cho sinh viên K10

THÔNG BÁO

( Về việc in tài liệu học tập cho sinh viên K10)

Nhằm đáp ứng đủ tài liệu cho sinh viên K10 học tập theo hình thức đào tạo tín chỉ, đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa, Bộ môn rà soát lại những học phần chưa có giáo trình nội bộ và thông báo cho Phòng QLKH&HTQT để nhà trường triển khai in ấn và phát tài liệu học tập cho sinh viên được kịp thời. Thời hạn chậm nhất gửi về Phòng QLKH&HTQT là ngày 24/04/2014.

Xin trân trọng thông báo!