Thông báo chương trình trao đổi giảng viên tại Thái Lan

Căn cứ chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (TCEF) với các trường Cao đẳng Thái Lan, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính thông báo chương trình trao đổi giảng viên tại Thái Lan như sau:

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN

Số: ….. /TB-CĐKTTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TẠI THÁI LAN

Căn cứ chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (TCEF) với các trường Cao đẳng Thái Lan, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính thông báo chương trình trao đổi giảng viên tại Thái Lan như sau:

1. Tên chương trình

Chương trình trao đổi giảng viên tại trường Cao đẳng Nghề Phitsanulok và trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghiệp Đóng tàu Nongkhai, Thái Lan

2. Đối tượng và điều kiện: Giảng viên giảng dạy các chuyên ngành:

- Kế toán, Kiểm toán;

- Tài chính – Ngân hàng;

- Quản trị Kinh doanh;

- Công nghệ Thông tin.

- Tiếng Anh;

- Tiếng Việt;

3. Thời gian trao đổi:

- Khóa trao đổi 02 tuần/ 01 tháng: Giao lưu và trải nghiệm văn hóa Thái Lan; nghiên cứu nội dung thực hành, công tác tổ chức thực hành một số chuyên ngành theo đăng ký.

- Khóa trao đổi 06 tháng/ 01 năm:

+ 02 tháng: Học tiếng Thái Lan;

+ Các tháng tiếp theo: Tham gia giảng dạy Tiếng Anh, Tiếng Việt hoặc nghiên cứu nội dung thực hành, công tác tổ chức thực hành một số chuyên ngành theo đăng ký.

4. Chế độ và quyền lợi

- Học phí: Hỗ trợ 100%;

- Phí ký túc xá: Hỗ trợ 100%;

- Tiền ăn: Hỗ trợ 100%;

- Mức lương được hưởng: Theo thỏa thuận với từng trường (Trung bình từ 15 triệu đồng/ tháng trở lên).

5. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ gồm có:

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Chứng minh nhân dân (photo công chứng);

- Hộ chiếu (photo công chứng);

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ (photo công chứng);

- Giấy xác nhận là giảng viên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

- Ảnh 4x6 (6 cái), 3x4 (6 cái): áo có cổ, có tai;

6. Các bước tiến hành

- 19/12 ~ 26/12/2016: Nộp đơn đăng ký (theo mẫu) về Khoa Quốc tế;

- 02/01 ~ 09/01/2017: Hội đồng Nhà trường xét tuyển;

- 09/01 ~ 16/01/2017: Thông báo kết quả và hoàn thiện hồ sơ;

- 06/02 ~ 13/02/2017: Xuất cảnh.

7. Liên hệ: Khoa Quốc tế, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803.841080; Email: khoaquocte.ckt@gmail.com

Cô Lưu Hương: 0987.944.162; Cô Hoa: 0904.945.787.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Công Dương