27/09/2016

Lịch làm việc tuần 4 tháng 9 của lãnh đạo Khoa Luật

KHOA LUẬT


LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 26/9/2016 đến 02/10/2016)

Thứ - Ngày

Lô Thị Phương Châm

Bùi Thị Lập

Ghi chú

Thứ Hai

26/9/2016

Sáng

Dự khai giảng (8h30’). Họp chuyên môn (10h00’)

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp K12

Lên lớp K11.51L1

Thứ Ba

27/9/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp K13

Làm việc tại đơn vị

Thứ Tư

28/9/2016

Sáng

Lên lớp K13

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Năm

29/9/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Sáu

30/9/2016

Sáng

Họp khoa

Họp khoa

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Bảy

01/10/2016

Sáng

 

Lên lớp K36.51L2 (Định Hóa)

Chiều

Lên lớp K36.51L2 (Định Hóa)

Chủ nhật

02/10/2016

Sáng

Lên lớp K36.51L2 (Định Hóa)

Chiều

Lên lớp K36.51L2 (Định Hóa)