Thông báo của Đảng Uỷ trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên về việc tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Nội dung chi tiết

Thực hiện Công văn số 05-CV/BTG ngày 27/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) do ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên sao gửi tài liệu, yêu cầu các chi bộ, các đơn vị phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên trong toàn trường bằng hình thức phù hợp.

Nội dung chi tiết của tài liệu xin mời nhấn vào liên kết dưới đây:

Toàn văn tài liệu tuyên truyền.