Thông báo giao ban khối HSSV tháng 11 năm 2015

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV

I -  NỘI DUNG

1. Đánh giá việc thực hiện: nhiệm vụ trọng tâm, việc chấp hành các nội quy, quy định; quy chế nội trú, ngoại trú của HSSV toàn trường trong tháng 11 n¨m 2015. Nhận xét việc thực hiện tháng thi đua 11-2015 của khối HSSV.

2. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015.

3. Triển khai các hoạt động Đoàn TN, Hội SV trọng tâm trong tháng 12/2015.

4. Đối thoại giữa HS-SV với nhà trường.

II – YÊU CẦU

- GVCN triển khai sinh hoạt lớp từ ngày 23/11/2015 đến ngày 26/11/2015.

- Các đ/c GVCN tổ chức sinh hoạt lớp nhận xét việc thực hiện tháng thi đua 11-2015, cùng BCS rà soát, kiểm điểm những HS-SV vi phạm quy chế...  để đề nghị hình thức xử lý.

- Các biên bản xét kỷ luật với HS-SV từ khiển trách đến Cảnh cáo trước toàn trường trở lên đối với HS-SV nộp cho đ/c Hùng trước 15h ngày 26/11/2015.

- Các báo banbiên bản nộp về phòng CT HSSV cho đ/c Hùng theo kế hoạch cụ thể chậm nhất vào 15h ngày 26/11/2015.

- Các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để trả lời đối thoại với HS-SV.

III - THỜI GIAN .

1. Thời gian:

- GVCN, HSSV: 07h30 ngày 28/11/2015.

- Các thầy cô lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trong trường thời gian có mặt: 08h00 ngày 28/11/2015.

2. Địa điểm: Hội trường lớn.

3. Thành phần:

- Ban Giám Hiệu.

- Trưởng hoặc phó phòng, khoa, Bộ môn, Thư viện, Trạm y tế.

- BCH Đoàn trường, Hội SV, Ban quản lý nội trú, Bảo vệ.

- GVCN 100% phải có mặt.

- GVCN thông báo cho Ban cán sự, BCH chi đoàn có mặt đầy đủ. Gồm các lớp: cao đẳng K10, K11, K12, liên thông K9, trung cấp K35, các lớp Lào K5.

- Các HS-SV bị kỷ luật phải có mặt đầy đủ để nghe quyết định kỷ luật.

Chú ý:

- HSSV dự hội nghị giao ban phải có sổ sách để ghi chép.

- Phòng QTTB chuẩn bị hội trường trước ngày giao ban 1 buổi

 (Kê bàn, ghế, khăn trải bàn và kê xếp sân khấu, nước uống phục vụ cho đối thoại, máy chiếu, ampli loa đài).

- Các đồng chí tham gia đi dự  phải có sổ sách để ghi chép.

- GVCN thông báo các kế hoạch đến từng lớp HS-SV mình phụ trách.
PHÒNG CT HSSV