Thông báo Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ Thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC)

Qua thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về việc cấp 150 suất học bổng cho Việt Nam theo Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) do Bộ Ngoại giao Ấn Độ tài trợ trong năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (TCEF) thông báo về chương trình học bổng cụ thể như sau: