Thông báo họp giao ban khối HSSV tháng 8-2015

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV. Phòng CT HSSV kính gửi các đơn vị trong trường; GVCN; Ban Cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp HSSV trong nhà trường kế hoạch giao ban công tác HSSV tháng 8-2015 của nhà trường như sau:

I -  NỘI DUNG

1. Đánh giá việc thực hiện: các nhiệm vụ trọng tâm, ý thức học tập, thực hiện quy chế, nội quy, học chính trị đầu năm (K11); trả phép hè, việc thực hiện quy chế nội trú, ngoại trú của HSSV toàn trường trong tháng 8 n¨m 2015.

2. Thông qua các QĐ khen thưởng, học bổng, tặng giấy khen năm học, sinh viên giỏi cấp trường.

3. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015.

5. Triển khai các hoạt động Đoàn TN, Hội SV trọng tâm trong tháng 9/2015.

6. Đối thoại giữa HS-SV với nhà trường.

II – YÊU CẦU

- GVCN triển khai sinh hoạt lớp từ ngày 26/08/2015 đến ngày 03/09/2015.

- Các đ/c GVCN tổ chức sinh hoạt lớp, cùng BCS rà soát, kiểm điểm những HS-SV vi phạm quy chế: trả muộn phép hè, chậm nộp học phí, lệ phí, tự ý ra khỏi KTX...  để đề nghị hình thức xử lý.

- Các biên bản xét kỷ luật với HS-SV từ khiển trách đến Cảnh cáo trước toàn trường trở lên đối với HS-SV nộp cho đ/c Hùng trước 9h ngày 03/09/2015.

- Các báo banbiên bản nộp về phòng CT HSSV cho đ/c Hùng theo kế hoạch cụ thể chậm nhất vào 9h ngày 03/09/2015.

- Các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để trả lời đối thoại với HS-SV.

III - THỜI GIAN .

1. Thời gian:

- GVCN, HSSV: 07h30 ngày 04/09/2015.

- Các thầy cô lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trong trường thời gian có mặt: 08h00 ngày 04/09/2015.

2. Địa điểm: Hội trường lớn.

3. Thành phần:

- Ban Giám Hiệu.

- Trưởng hoặc phó phòng, khoa, Bộ môn, Thư viện, Trạm y tế.

- BCH Đoàn trường, Hội SV, Ban quản lý nội trú, Bảo vệ.

- Giáo viên chủ nhiệm (100% phải có mặt và thông báo cho HS-SV lớp)

- Ban cán sự, BCH chi đoàn các lớp cao đẳng K10, K11, liên thông K9, trung cấp K35, các lớp Lào K4.

- Các HSSV được khen thưởng có mặt đầy đủ.

- Các HS-SV bị kỷ luật phải có mặt đầy đủ để nghe quyết định kỷ luật.

Chú ý:

- HSSV dự hội nghị giao ban phải có sổ sách để ghi chép.

- Phòng QTĐS chuẩn bị hội trường trước ngày giao ban 1 buổi

 (Kê bàn, ghế, khăn trải bàn và kê xếp sân khấu, nước uống phục vụ cho đối thoại, máy chiếu, ampli loa đài).

- Các đồng chí tham gia đi dự  phải có sổ sách để ghi chép.

- GVCN thông báo các kế hoạch đến từng lớp HS-SV mình phụ trách./.

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN