Thông báo kế hoạch nghỉ hè, hướng dẫn đăng ký học lại

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên xin thông báo đến các em HSSV nhà trường một số nội dung sau:

I- Kế hoạch nghỉ hè của Học sinh-Sinh viên:

- HSSV nghỉ hè từ ngày 01/07/2015 đến hết ngày 15/08/2015. Ngày 17/08/2015 HSSV toàn trường học tập bình thường.

-  HSSV chú ý lịch học lại, thi lại theo lịch đã thông báo của phòng Quản lý đào tạo. Lịch học và các thông tin khác đề nghị HSSV xem trực tiếp tại website: http://cdkttctn.edu.vn

II- Các khoản kinh phí Học sinh-Sinh viên phải nộp trong năm học mới 2015-2016 gồm:

- Học phí, lệ phí KTX (nếu ở nội trú), tiền bảo hiểm Y tế

- Thời gian nộp: Từ ngày 17/08/2015 đến ngày 31/08/2015.

III- Kế hoạch tổ chức học lại:

- Đối với SV cao đẳng K10, CĐLT K9 nhà trường đã có kế hoạch học lại thông báo đến từng HSSV. Thời gian học lại bắt đầu từ ngày 01/8/2015.

- Đối với SV các lớp CĐ K9 hiện tại còn nợ không quá 3 môn học mà những môn này nhà trường đã tổ chức nhưng HSSV không học thì xuống Bộ phận 1 cửa làm đơn học tự nguyện.  Hạn cuối: 15h ngày 26/6/2015.

PHÒNG CT HSSV