Thông báo kế hoạch phát hành Nội san số 09 Quý II năm 2015

Ban biên tập nội san NCKH thông báo về kế hoạch viết Nội san số 09 Quý II năm 2015