Thông báo khai giảng khoá học tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản MIỄN PHÍ tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Ngày 03/06/2016, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tổ chức khai giảng 02 khoá học MIỄN PHÍ tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản.

- Đối tượng được miễn phí: Tất cả những đối tượng có nhu cầu tham gia học tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, khi đến học mang theo thẻ học miễn phí đến nộp cho quản lý lớp.
- Những đối tượng học viên có nhu cầu tham dự nhưng chưa có phiếu học miễn phí có thể đăng ký nhận phiếu tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Tầng 1, Toà nhà Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.
Chi tiết cụ thể xin xem tại file đính kèm: