Thông báo triển khai xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện chủ trương đa dạng hoá ngành nghề đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào Nghị quyết và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của Đảng Uỷ trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch triển khai xây dựng đề án mở ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp với các nội dung sau: