Thông báo về việc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vùng bão lụt

Nội dung chi tiết:

Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế xã hội, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào vùng lũ; Công điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên phát động việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vùng bị bão lụt năm 2020 cụ thể như sau:

1. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương.

2. Học sinh ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng/ học sinh; sinh viên ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng/ sinh viên.

3. Các hộ kinh doanh, căng tin, cửa hàng, nhà ăn trong phạm vi khuôn viên Nhà trường, tùy theo điều kiện kinh doanh của từng hộ tự nguyện ủng hộ theo khả năng.

4. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường phát động trong toàn thể học sinh, sinh viên nhà trường, thu tiền ủng hộ, chuyển cho Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp. Thời gian thực hiện xong trước ngày 23/10/2020.

- Các đơn vị, hộ kinh doanh có ki-ốt, căng tin, cửa hàng, nhà ăn ủng hộ qua Công đoàn Trường để Công đoàn Trường tổng hợp chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính Nhà trường tổng hợp. Thời gian thực hiện xong trước ngày 23/10/2020.

- Giao cho Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu phương án trích tiền lương tháng 11 năm 2020 của cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường thực hiện việc ủng hộ 1 ngày lương, tổng hợp số tiền ủng hộ từ học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh để tổng hợp. Thời gian thực hiện xong trước ngày 26/10/2020.

Số tiền quyên góp được bàn giao cho đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tại Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 (ngày 28/10/2020).

Nhà trường trân trọng thông báo và phát động./.

                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                                                                                                                          TS. Phạm Chí Cường