Thông báo về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2012

1. Các chuyên ngành tuyển sinh 1.1. Quản lý Kinh tế Mã số: 60340410 1.2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60220315 1.3. Kinh tế chính trị Mã số: 60310102 1.4. Triết học Mã số: 60220301

2. Hình thức, thời gian đào tạo

2.1. Hình thức đào tạo: Tập trung và không tập trung.

2.2. Thời gian đào tạo: Từ 2 năm đến 3 năm.

3. Điều kiện dự tuyển

Hiện đang công tác (trong biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan của Đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp nhà nước.

3.1. Về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (hoặc ngành khác nhưng đang công tác trong lĩnh vực quản lý) với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo chương trình chuyển đổi của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.

3.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại, phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

4.1. Đối tượng:

- Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

- Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

- Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Con nạn nhân chất đô%3ḅc màu da cam.

4.2. Chính sách ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

5. Nội dung và hình thức tuyển sinh

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I tổ chức, cụ thể:

5.1. Đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế, thi 3 môn sau:

- Môn cơ bản: Kinh tế chính trị;

- Môn cơ sở: Khoa học quản lý;

- Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, trình độ B.

5.2. Đối với chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thi 3 môn sau:

- Môn cơ bản: Lịch sử Việt Nam;

- Môn cơ sở: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, trình độ B.

5.3. Đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị, thi 3 môn sau:

- Môn cơ bản: Lịch sử các tư tưởng kinh tế;

- Môn cơ sở: Kinh tế chính trị Mác - Lênin;

- Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, trình độ B.

5.4. Đối với chuyên ngành Triết học, thi 3 môn sau:

- Môn cơ bản: Triết học Mác - Lênin;

- Môn cơ sở: Lịch sử Triết học;

- Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, trình độ B.

6. Hồ sơ tuyển sinh gồm

a) Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ (theo mẫu);

b) Công văn cử đi dự thi của cơ quan;

c) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);

e) Bản sao công chứng các bằng tốt nghiệp đại học (hoặc cao học) và bảng điểm;

f) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;

g) Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

h) 04 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh;

i) 03 phong bì dán tem loại 2000đ ghi rõ địa chỉ nơi nhận giấy báo của thí sinh.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, bổ sung kiến thức và thi tuyển

7.1. Phát hành và nộp hồ sơ: hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I phát hành.

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 26/11/2012 đến ngày 25/12/2012.

7.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Trung tâm liên kết đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ học sinh sinh viên tầng 1 nhà giảng đường A1 – Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

- Địa chỉ: Km số 6 - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.842299 - 02803901656 - 0942455666

7.3. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn thi

Học viện tổ chức học bổ sung kiến thức cho thí sinh tốt nghiệp đại học không phải ngành đúng và ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi từ ngày 07/01/2013 đến ngày 15/3/2013. Ôn thi tháng 3,4/2013.

7.4. Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 26,27,28/4/2013.

7.4. Địa điểm học chuyển đổi, ôn thi và học chính thức tại Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

8. Lệ phí thi tuyển sinh

- Lệ phí  tuyển sinh: 600.000 đồng/thí sinh (lệ phí tuyển sinh phải nộp cùng hồ sơ).

- Chi tiết có thể xem tại www.cdkttctn.edu.vn