Thông báo về việc ra quyết định giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2013-2014

Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo về quyết định giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2013-2014 và danh sách kèm theo.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014, Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo về giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2013-2014 đến các Phòng, Khoa, đơn vị và cá nhân theo Quyết định số 04/QĐ-CĐKTTC ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng (Có danh sách kèm theo). Đề nghị các Khoa, Phòng, các đơn vị và các nhân có liên quan thi hành quyết định này.


 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
        HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

DANH SÁCH GIAO ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2013-2014

( Kèm theo Quyết định số….../QĐ-CĐKTTC ngày …../…../2014)

STT

Đơn vị

Chủ biên

Tên đề tài

1

BGH Phạm Chí Cường Đề tài tiến sỹ: Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ
       ở các trường CĐ trong hiệp hội các trường Cao đẳng
      Tài chính- Kinh tế Kỹ thuật

2

  Nguyễn Ngọc Sáng * Nâng cấp cải tạo hệ thống điện trong trường CĐ KT- TC TN
    Lương Đình Minh  
    Vũ Minh Tuấn  
       

3

Khoa Kế toán Nguyễn Thị Minh Hồng * Giáo trình nội bộ môn Nguyên lý Kế toán
    Nguyễn Thị Minh Phượng   
       

4

  Nguyễn Thị Minh Hồng * Giáo trình nội bộ môn Nguyên lý thống kê
    Nguyễn Thị Nga  

5

  Vũ Thị Thu * Đề cương học tập+ Kịch bản lên lớp + Bài giảng gốc và hệ  
     Đặng Thị Thức thống câu hỏi bài tập môn Kế toán NSNN & Nghiệp vụ kho bạc
       

6

  Nguyễn Thị Phương Thảo * Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kế toán máy hành chính sự nghiệp
    Nguyễn Bích Thảo  
       

7

  Nguyễn Lan Anh * Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kế toán máy tài chính doanh nghiệp
    Nguyễn Thanh Mai  
       

8

  Nguyễn Quốc Huy * Đề cương học tập + Kịch bản lên lớp môn Kế toán tài chính
    Đào Thị Huyền Trang ( Ngoài chuyên ngành)

9

  Mai Quỳnh Nga * Đề cương học tập + Kịch bản lên lớp môn Thống kê DN
    Phạm Thị Minh Nguyệt  

10

  Nông Thị Phương Thu * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Lý thuyết kiểm toán 
     Đặng Thị Mai & Kiểm toán BCTC

11

  Phạm Thị Phương Loan * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Phân tích TCDN
    Ngô Thị Thu Liên  

12

  Lê Việt Hùng * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Kế toán quản trị 
      ( Ngoài chuyên ngành- 2 tín chỉ)

13

  Nguyễn Thị Ngọc Mỹ * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Kế toán NH TM
    Ngọ Thị Thanh Huyền (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp- 3 tín chỉ)

14

  Hoàng Thanh Hà Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Đặc điểm kế toán các 
      doanh nghiệp đặc thù ( 2TC)

15

  Nguyễn Thị Vân * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Kế toán tài chính HP 1
    Trần Thị Phương Nhung  

16

  Tạ Thị Hằng * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Kế toán tài chính HP 2
    Bùi Thị Thuỳ Dung  

17

  Đặng Minh Chiến   Đề cương học tập +  kịch bản lên lớp môn Nguyên lý thống kê ( 2TC )

18

  Phạm Thị Minh Nguyệt  Đề cương học tập +  kịch bản lên lớp môn Nguyên lý kế toán
    Nguyễn Thị Thanh Thắm  

19

Khoa Tài chính Hà Thị Hường * Giáo trình nội bộ hướng dẫn thực hành môn 
    Nguyễn Thị Thu Hiền Nghiệp vụ ngân hàng TM
    Bùi Thị Thuỳ Dương  
       

20

  Hoàng Thị Thảo * Bộ đề đáp thi trắc nghiệm môn kinh doanh chứng khoán
    Đinh Thị Phương Loan  
       

21

  Nguyễn Kiều Uyên * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Tài chính DN- HP 1 
    Nguyễn Thị Thu Huyền ( 5 TC)
    Nguyễn Thị Hải Vân  

22

  Hà Thị Hường * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Ngân hàng TM- HP1 
    Tạ Mai Hương  
    Hoàng Thị Thảo  

23

  Dương Hoa Hiền * Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Tài chính- tiền tệ 
    Chu Hoàng Lê ( 3 TC)

24

  Đào Thị Thanh Hiền Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Thuế nhà nước(2 TC)

25

  Nguyễn Hạnh Dung Đề cương học tập & Kịch bản lên lớp môn Ngân hàng trung ương

26

Khoa CB- CS Nguyễn Thanh Bình * Giáo trình TA chuyên ngành Luật (Hệ cao đẳng)
    Lê Thị Xuân  
       

27

  Phạm Thị Thu Trang *  Đề cương học tập & kịch bản lên lớp môn Toán kinh tế: (3 TC)
    Nguyễn Thị Thanh Hoa  
    Lương Thị Thu Thuỷ *  Đề cương học tập & kịch bản lên lớp môn Toán cao cấp: (3 TC)
    Nguyễn Quang Ngọc  

28

  Dương Thị Hoa Lư Đề tài tiến sỹ:

29

  Nguyễn Thị Minh Thu Đề tài tiến sỹ:

30

  Lưu Thị Hương Đề tài tiến sỹ: 
       

31

Khoa QTKD & DL Lê Kim Anh * Giáo trình nội bộ môn Quản trị thương hiệu
    Nguyễn Ngàn My  
       
32   Phạm Thị Thanh Phương * Giáo trình nội bộ môn Quản trị nhân lực
    Triệu Anh Tuyên  
    Nguyễn Việt Hưng  
       

33

  Nguyễn Thị Thu Hà * Giáo trình nội bộ môn Kinh tế phát triển
    Lê Thị Minh Hồng  
       

34

  Đặng Ngọc Thư * Giáo trình nội bộ môn Quản trị chiến lược
    Hoàng Thị Kim Khánh  
    Vũ Thị Thuỳ Dung  
       

35

  Nghiêm Thị Nhung * Giáo trình nội bộ môn Quản trị doanh nghiệp
    Nguyễn Thị Huyền  
       

36

  Trần Thị Huyền * Giáo trình nội bộ môn Kỹ năng giao dịch và đàm phán
    Nguyễn Thu Huyền  
       

37

  Tống Văn Tuyên* Giáo trình nội bộ môn Kinh tế đầu tư
    Nguyễn Thị Kim Dung  
       

38

  Trương Thị Minh Huệ * Đề cương học tập + Kịch bản lên lớp + Bài giảng gốc và hệ  
    Phạm Thị Thanh Phương thống câu hỏi bài tập Môn Kinh tế vĩ mô
    Hoàng Việt Quang  
       

39

  Nguyễn Hoàng Linh * Bộ đề trắc nghiệm môn Kỹ năng giao tiếp
    Dương Thùy Linh  
       

40

  Nguyễn Thu Huyền Đề cương học tập và kịch bản lên lớp môn Quản trị học
    Trần Thị Huyền Đề cương học tập và kịch bản lên lớp môn Marketing

41

  Nguyễn Thị Thu Hà * Đề cương học tập + Kịch bản lên lớp môn Kinh tế vi mô
    Nghiêm Thị Nhung   

42

  Lê Kim Anh Đề tài tiến sỹ

43

  Trần Thị Huyền Đề tài tiến sỹ: 

44

Khoa Lý luận Chính trị Lê Thị Kim Hưng * Giáo trình môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
    Nguyễn Thị Thuỳ Dương Mác Lê- nin
    Lê Thị Hường  

45

  Lại Thị Loan *  Đề cương môn học & kịch bản lên lớp môn: Những NLCB 
       CN MLN- HP I

46

  Lại Thuỳ Linh *  Đề cương môn học & kịch bản lên lớp môn: Những NLCB 
    Trần Thanh Loan  CB CN MLN- HP II

47

  Lô Thị Phương Châm *  Đề cương học tập & kịch bản lên lớp môn Lý luận và
    Nguyễn Bích Phượng Nhà nước và pháp luật

48

Khoa Luật Phạm Thị Hồng  Đề cương học tập & kịch bản lên lớp môn Pháp luật ĐC

49

  Nguyễn Thu Huyền Đề tài Thạc sĩ

50

  Trịnh Thị Thoa Đề tài Thạc sĩ

51

  Ngô Thị Bích Ngọc Đề tài Thạc sĩ

52

  Nguyễn Thị Thanh Mai Đề tài Thạc sĩ

53

Khoa GDTC Nguyễn Văn Hưng * Giáo trình nội bộ môn Giáo dục quốc phòng
    Nguyễn Thị Sơn  
    Nguyễn Đăng Thành  
       

54

  Ngô Thị Hảo Đề tài thạc sỹ: Xây dựng chương trình tập luyện môn cầu lông
      ngoại khóa nâng cao chật lượng giáo dục thể chất cho sinh viên
      Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Thái Nguyên

55

Khoa CNTT Nguyễn Tuấn Linh * Giáo trình nội bộ môn Internet và thương mại điện tử: (3 TC)
       
       

56

  Hoàng Anh Hùng * Giáo trình nội bộ môn Hệ thống thông tin quản lý: (3 TC)
    Phạm Công Đoàn  
       

57

  Bùi Thế Thành * Đề cương và kịch bản lên lớp môn Tin học văn phòng (2TC)
    Dương Hoàng Nghĩa  

58

  Nguyễn Tuấn Linh * Đề cương và kịch bản lên lớp môn Tin học đại cương (2TC)
    Nguyễn Thị Nguyệt  

59

  Phạm Công Đoàn Đề tài thạc sỹ: Nghiên cứu và đề xuất phương pháp  
      chống tấn công in- quét trong  thủy vân số

60

  Trịnh Thị Thu Kiểm định bộ đề thi trắc nghiệm môn Tin học ứng dụng: 
       

61

Phòng QL Đào tạo Phạm Anh Ngọc Đề tài tiến sỹ: Ảnh hưởng của quản lý tài chính và một số khía  
      cạnh tài chính đến lợi nhuận doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh TN

62

Trường mầm non Tài Hoa Nguyễn Thị Bích Thủy Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
      giáo viên trường mầm non Tài Hoa
       

63

  Dương Thị Quỳnh Nhung Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thực 
      hiện tại trường mầm non Tài Hoa
       

NGƯỜI LẬP BIỂU

TT HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO


                  TRƯỞNG PHÒNG
             

(Đã ký)

                              (Đã ký)

  Dương Thùy Linh

                       Lê Kim Anh