Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh-sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết:

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên nhà trường thông báo cho HSSV tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 01/3/2020, ngày 02/3/2020 học sinh-sinh viên tiếp tục trở lại trường học tập bình thường. Toàn văn thông báo như sau: