Thông báo về việc viết bài Nội san Nghiên cứu khoa học quý IV năm 2014

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên xin thông báo kế hoạch viết nội san quý IV năm 2014 đến toàn thể các đơn vị và HSSV. Chủ đề nội san quý IV là " Đổi mới phương pháp giảng dạy nhắm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường"