Thông báo xét tuyển sinh viên thực tập tại Thái Lan

Căn cứ chương trình hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (TCEF) với các trường Cao đẳng Nghề Thái Lan giai đoạn 2015 - 2020, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính thông báo xét tuyển sinh viên thực tập tại Thái Lan như sau:

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN

Số: ……. /TB-CĐKTTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI THÁI LAN

Căn cứ chương trình hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (TCEF) với các trường Cao đẳng Nghề Thái Lan giai đoạn 2015 - 2020, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính thông báo xét tuyển sinh viên thực tập tại Thái Lan như sau:

1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển

- Sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Công nghệ Thông tin trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

- Sinh viên có Hộ chiếu.

2. Chế độ và quyền lợi

- Học phí: Hỗ trợ 100%;

- Phí ký túc xá: Hỗ trợ 100%;

- Tiền ăn: Hỗ trợ 100%;

- Mức lương thực tập được hưởng: Theo thỏa thuận tại cơ sở thực tập.

- Kết quả thực tập được trường đối tác xác nhận và tính điểm. Kết quả này được bổ sung vào bảng điểm toàn khóa của sinh viên để làm căn cứ xét tốt nghiệp.

3. Thời gian thực tập: 06 tháng/ 01 năm

- 02 tháng: Học tiếng Thái Lan tại trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghiệp Đóng tàu Nongkhai hoặc trường Cao đẳng Nghề Navamintrachinee Mukdahan;

- Các tháng tiếp theo: Thực tập tại cơ sở thực hành, thực tập của các trường Cao đẳng Nghề Thái Lan (Theo đơn đăng ký).

4. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 09/01/2017.

5. Các bước xét tuyển

- 19/12 ~ 26/12/2016: Nộp đơn đăng ký (theo mẫu) về Khoa Quốc tế;

- 26/12 ~ 02/01/2017: Sơ tuyển;

- 02/01 ~ 09/01/2017: Nộp hồ sơ và đăng ký học Tiếng Anh giao tiếp;

- 09/01 ~ 16/01/2017: Thông báo kết quả và hoàn thiện hồ sơ;

- 06/02 ~ 13/02/2017: Xuất cảnh.

6. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Chứng minh nhân dân (photo công chứng);

- Hộ chiếu (photo công chứng);

- Bảng điểm cao đẳng (đăng ký nhận từ phòng Quản lý Đào tạo);

- Ảnh 4x6 (6 cái), 3x4 (6 cái): áo có cổ, có tai;

7. Lệ phí hồ sơ: 300.000 đồng/ hồ sơ.

8. Liên hệ: Khoa Quốc tế, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803.841080; Email: khoaquocte.ckt@gmail.com

Cô Lưu Hương: 0987.944.162; Cô Hoa: 0904.945.787.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Công Dương