Thông tin hội nghị giao ban công tác HSSV tháng 05-2017

Trong sáng ngày 05/06/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá nhận xét việc chấp hành quy chế, quy định của HSSV toàn trường trong tháng 5-2017, triển khai các nhiệm vụ cần thực hiện đối với HSSV toàn trường tháng 6,7 năm 2017 và đối thoại giữa nhà trường với HSSV.


Hội nghị được vinh dự chào đón thầy Nguyễn Ngọc Sáng-Phó Bí thư Đảng uỷ-Phó Hiệu trưởng nhà trường; các thầy, cô giáo là lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường; các thầy cô GVCN và các sinh viên thuộc BCS và BCH các lớp-chi đoàn HSSV trong nhà trường.

Trong tháng 5-2017, tuyên dương các tập thể và cá nhân HSSV sau:

* Tập thể: Tuyên dương 02 tập thể lớp có số lượt vi phạm thấp

STT        LỚP                SÔ LƯỢT VP

1             K1263A2        10

2             K1283B3        10

* Cá nhân:

Tuyên dương 44 HSSV hăng hái phát biểu xây dựng bài, đạt thành tích cao trong học tập

Stt

Tên HS-SV

Lớp

1

Soudthalak Phengsavat

K1263A2

2

Phaisavang Khodpanya

K1263A2

3

Seamphavanh Sayavong

K1263A2

4

Yengkhang

K1263A2

5

Hoàng Thị Năm

K1263A2

6

Dương Thùy Linh

K1281B1

7

Somay Soulivong

K1281B1

8

Souda Norlin

K1283B1

9

Opieng Keobounma

K1283B1

10

Nounnapha Phengsantisouk

K1283B1

11

Trần Phương Yến

K1283B2

12

Lý Thị Thu Huyền

K1283B2

13

Nguyễn Thị Minh Thu

K1283B2

14

Phayvanh DaoManyChan

K1291C2

15

Vongxay Moua

K1291C2

16

Lalor Yongvar

K1291C2

17

Saysomvang

K1291C2

18

Khamphon

K1291C2

19

Tô Thị Huệ

K1348G1

20

Polinya Chanthalamn

K1363A2

21

Orathai Southivong

K1363A2

22

Vatsana

K1391C2

23

Viengkham

K1391C2

24

Ketsana

K1391C2

25

Phonpadit

Lào 1 K6

26

Tongchily

Lào 1 K6

27

Sudalin

Lào 1 K6

28

Amphon

Lào 1 K6

29

Phonepasit

Lào 4 K6

30

Lee vone

Lào 4 K6

31

Linda

Lào 4 K6

32

Monthong Phommixay

Lào 5 K6

33

Vaen Vongkhamsouk

Lào 5 K6

34

Yia Yiavathor

Lào 5 K6

35

Phetsixong

Lào 5 K6

36

Chim Sitheyvatanak

TV7 K6

37

Southalak Song

TV7 K6

38

Tukky Jantarntn

TV7 K6

39

KeodavTD

TV7 K6

40

Supada Uyapitang

TV7 K6

41

Mimichai

TV7 K6

42

Kundeeklay

TV7 K6

43

Chuon Sopanha

TV7 K6

44

Team Sovathey

TV7 K6

Trong tháng 5-2017 phê bình các tập thể lớp sau có số lượt vi phạm cao

STT        Lớp     Số lượt Vp

1             K6-Lào 1         109

2             K3731P1         145

3             K3771D1        186

4             K3771D2        237

Cũng trong hội nghị giao ban Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường cũng đã kịp thời đối thoại giải đáp thắc mắc về đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách của người học.

Hội nghị giao ban tháng 05-2017 đã thành công tốt đẹp./.

Ảnh. Hội nghị giao ban đối thoại tháng 5-2017
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV