Thông tin tuyển sinh năm học 2018-2019

Thong tin chi tiết:

Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên thông tin về việc đăng ký tuyển sinh năm 2018 và mô tả các ngành, nghề đào tạo như sau:

                                                   ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018
 

                                        TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Mã trường:  CDD1201

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Thịnh Đán, tp Thái Nguyên,  tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3855 290

Website: cdkttctn.edu.vn

Email:Caodangkinhte@gmail.com

STT

Ngành, nghề

đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh

Thời gian tuyển sinh

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

1

 Kinh doanh dịch vụ bưu chính

50

50

150

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

2

 Thiết kế và Quản lý Website

0

50

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

3

 Thương mại điện tử

0

150

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

4

 Thư ký văn phòng

0

50

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

5

 Dịch vụ  pháp lý

100

0

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

6

 Pháp luật

0

100

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

7

 Tài chính – Ngân hàng

100

100

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

8

 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

100

100

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

9

 Kế toán doanh nghiệp

100

150

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

10

 Quản lý kinh doanh khách sạn

0

100

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

11

 Bán hàng siêu thị

0

100

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

12

 Quản lý và kinh doanh nhà hàng  và dịch vụ ăn uống

0

100

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

13

 Hướng dẫn du  lịch

0

100

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

14

 Công nghệ thông tin

150

0

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

15

 Quản trị kinh doanh

100

0

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

16

Kế toán xây dựng

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

17

Hành chính văn phòng

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

18

Marketing

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

19

Bảo hiểm

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

20

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

21

Kinh doanh xuất nhập khẩu

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

22

Tiếng Hàn Quốc

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

23

Kinh doanh thiết bị Viễn thông – Tin học

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

24

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm Viễn thông

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

25

Kỹ thuật đài trạm Viễn thông

0

35

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

26

Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

0

0

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

27

Hệ thống thông tin quản lý

35

0

0

Xét tuyển

1/1/18-30/11/18

 

Cộng

735

1500

150

 

 

 

                                                                                                                    PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                          TS. Phạm Chí Cường

 

                                                                   MÔ TẢ NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Tên ngành, nghề:  QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành, nghề: 6340114                    

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc vị trí trong các bộ phận, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng(như siêu thị, cửa hàng kinh doanh, trung tâm thương mại...) như sau:

- Nhà quản lý và nhân viên bán hàng, marketing

- Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên kinh doanh.

- Trưởng và nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng.

- Nhân viên lễ tân, thu ngân.

- Trưởng, phó phòng kế hoạch, nhân sự

- Quản đốc, đốc công phân xưởng.

2. Tên ngành, nghề: QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Mã ngành, nghề: 5340131

Trình độ đào tạo:  Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp như sau:

- Nhân viên phục vụ trực tiếp tại các nhà hàng, khách sạn

- Nhân viên tổ chức sự kiện ẩm thực trong các nhà hàng – khách sạn

- Nhân viên tư vấn, tổ chức và điều hành tại các cơ sở kinh doanh ăn uống; chuỗi nhà hàng, chuỗi café cao cấp

- Quản lý tại các trung tâm tổ chức yến tiệc – hội nghị

- Quản lý điều hành nhà hàng, dịch vụ ẩm thực,...

3. Tên ngành, nghề: QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

Mã ngành, nghề: 5340132

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản lý và bán hàng siêu thị của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp như sau:

 • Nhân viên bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tự chọn, trung tâm thương mại.
 • Nhân viên thu ngân tại siêu thị, cửa hàng tự chọn, trung tâm thương mại.
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng tại siêu thị, cửa hàng tự chọn, trung tâm thương mại.
 • Quản lý các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tự chọn do bản thân đăng ký hoạt động kinh doanh.
 • Nhân viên kinh doanh  tại các doanh nghiệp thương mại.

4. Tên ngành, nghề: QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN

Mã ngành, nghề: 5340130

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản lý và kinh doanh khách sạn của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc vị trí trong các bộ phận,  các doanh nghiệp du lịch nói chung và các khách sạn, nhà hàng nói riêng như sau:

- Nhân viên lễ tân;

- Nhân viên phục vụ bàn;

- Nhân viên buồng khách sạn;

- Nhân viên phục vụ rượu, đồ uống;

- Giám sát nhà hàng, khách sạn.

5. Tên ngành, nghề: MARKETING

Mã ngành, nghề: 5340135

Trình độ đào tạo:  Trung cấp

Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề Marketing, học sinh có thể làm việc tại các tại các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại, du lịch, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

- Làm nhân viên phụ trách marketing

- Nhân viên bán hàng

- Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Nhân viên quan hệ công chúng

- Nhân viên kinh doanh

- Nhân viên làm quảng cáo chuyên nghiệp

6. Tên ngành, nghề: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Mã ngành, nghề: 5340102                    

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp như sau:

- Nhân viên mua hàng (Purchasing Official)

- Nhân viên Nhập khẩu (Import Executive),

- Nhân viên Sales – XNK,

- Nhân viên Xuất khẩu (Export Executive)

 - Nhân viên chứng từ

- Nhân viên XNK hiện trường

- Nhân viên phòng chứng từ hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu tại các công ty Forwarder và các hãng tàu.

- Nhân viên chuyển thủ tục hải quan và thuế xuất nhập khẩu.

- Nhân viên quản lý điều hành hoạt động vận tải.

7. Tên ngành, nghề:  KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Mã ngành, nghề:   5340101

Trình độ đào tạo:  Trung cấp

Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề Kinh doanh thương mại và dịch vụ, học sinh có thể làm việc tại các tại các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại, du lịch, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

- Làm nhân viên phụ trách hoạt động kinh doanh thương mại

- Nhân viên bán hàng tại các trung tâm thương mại và siêu thị

- Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Nhân viên quan hệ công chúng

- Nhân viên Marketing thương mại

8. Tên ngành: HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Mã ngành: 5810103

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Hướng dẫn viên tại điểm tham quan

- Hướng dẫn viên địa phương

- Hướng dẫn viên toàn tuyến

- Hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác... tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

- Điều hành tour.

9. Tên ngành, nghề: TIẾNG HÀN QUỐC

Mã ngành, nghề: 5220211

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Biên- phiên dịch viên;

+ Nhân viên văn phòng;

+ Hướng dẫn viên du lịch trình độ trung cấp.

10. Tên ngành: THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Mã ngành: 5320308

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Thư ký văn phòng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, học sinh có thể làm việc tại vị trí:

- Thư ký văn phòng, thư ký hành chính, trợ lý hành chính tổng hợp, nhân viên hành chính – tổ chức, nhân viên lễ tân hành chính, lễ tân văn phòng; nhân viên đánh máy.

- Thư ký riêng, trợ lý cho lãnh đạo về các nghiệp vụ hành chính văn phòng tại các cơ quan, tổ chức.

11. Tên ngành, nghề: HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Mã ngành, nghề:5320307

Trình độ đào tạo:Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người học tốt nghiệp trung cấp ngành Hành chính văn phòng trở thành nhân viên hành chính văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về tổ chức nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam, có kiến thức quản lý, có kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt các công việc hành chính trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có khả năng thích ứng với công việc và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và có thể làm việc tại vị trí, cơ quan, tổ chức như sau:

- Các vị trí làm việc:

+ Trợ lý hành chính tổng hợp.

+ Nhân viên hành chính - tổ chức.

+ Nhân viên văn thư - lưu trữ.

+ Nhân viên lễ tân hành chính, lễ tân văn phòng.

+ Nhân viên đánh máy.

- Các cơ quan, tổ chức:

+ Các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

+ Cơ quan Đảng.

+ Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

+ Tổ chức phi chính phủ.

+ Các loại hình doanh nghiệp.

12. Tên ngành, nghề: DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Mã ngành, nghề: 6380201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   - Khu vực công:

+ Công chức tư pháp của xã, phường, thị trấn.

+ Công an xã (khi đáp ứng thêm các tiêu chuẩn tuyển dụng của ngành).

   + Công chức của cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành án.

+ Công chức, viên chức văn phòng trong các cơ quan Nhà nước.

- Khu vực tư:

   + Nhân viên trợ giúp tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý như văn phòng công chứng, công ty luật, đoàn luật sư, hội luật gia, trung tâm trọng tài thương mại, ...

   + Nhân viên văn phòng, chuyên viên tư vấn pháp luật, cán bộ pháp chế, chuyên viên quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và tổ chức xã hội khác.

13. Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Mã ngành, nghề: 5340309

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

 a.  Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau của doanh nghiệp:

  - Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân

- Nhân viên thống kê đội, kế toán đội thi công công trình.

 b.  Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

- Doanh nghiệp Nhà nước;

- Công ty cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh;

- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Hợp tác xã.

14. Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mã ngành, nghề:

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp  

a. Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau

Tại  các doanh nghiệp

- Kế toán viên: Vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân

- Nhân viên thống kê

- Nhân viên cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế

Tại  các đơn vị hành chính, đơn vị  sự nghiệp

- Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán lương,  kế toán các khoản  thu chi, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ

- Kế toán viên tại Ban tài chính xã.

b. Các loại hình đơn vị có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

   Các doanh nghiệp

- Doanh nghiệp Nhà nước;

- Công ty cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh;

- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Hợp tác xã.

Các đơn vị nhà nước

- Các cơ quan hành chính;

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Xã (phường, thị trấn);

- Các tổ chức kinh tế.

15. Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mã ngành, nghề:

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

Học sinh tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra Trung cấp nghề chuyên ngành kế toán tổng hợp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc ở những vị trí công việc của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp như sau:

a. Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau

Tại  các doanh nghiệp

- Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân

- Nhân viên thống kê

   Tại  các đơn vị hành chính, đơn vị  sự nghiệp

- Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương,  kế toán các khoản  thu chi,  kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý  kho, thủ quỹ

- Kế toán viên Ban tài chính xã

b. Các loại hình đơn vị có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

   Tại các doanh nghiệp

- Doanh nghiệp Nhà nước;

- Công ty cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh;

- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Hợp tác xã.

   Tại  các đơn vị hành chính, đơn vị  sự nghiệp

- Các cơ quan hành chính

- Các đơn vị sự nghiệp

- Xã (phường, thị trấn)

- Các tổ chức kinh tế.

16. Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Mã ngành, nghề: 5340307

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

a. Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau:

- Kế toán viên về các phần hành kế toán: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định,  kế toán lương,  kế toán các khoản  thu, kế toán các khoản chi, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý  kho, thủ quỹ.

- Kế toán viên tại ban tài chính xã.

b. Các loại hình đơn vị có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

-  Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

-  Cơ quan Bảo hiểm xã hội;

-  Cơ quan dự trữ Nhà nước;

- Xã (Phường, Thị Trấn)

17. Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Mã ngành, nghề:

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

a. Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau:

- Kế toán viên về các phần hành kế toán: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định,  kế toán lương,  kế toán các khoản  thu, kế toán các khoản chi, kế toán thanh toán, kế toán thuế…

- Nhân viên quản lý  kho, thủ quỹ.

- Kế toán viên tại ban tài chính xã.

b. Các loại hình đơn vị có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

-  Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

-  Kho bạc Nhà nước;

 -  Cơ quan Bảo hiểm xã hội;

-  Cơ quan dự trữ Nhà nước;

- Xã (Phường, Thị Trấn)

18. Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã ngành, nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

a. Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau

- Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân

- Nhân viên thống kê

 b. Các loại hình đơn vị có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

- Doanh nghiệp Nhà nước;

- Công ty cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh;

- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Hợp tác xã.

19. Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 6340302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

a. Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau

- Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

- Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân

- Nhân viên thống kê

   - Nhân viên cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế

 b. Các loại hình đơn vị có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

- Doanh nghiệp Nhà nước;

- Công ty cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh;

- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Hợp tác xã.

20. Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT MẠNG NGOẠI VI VÀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Mã ngành, nghề: 5520217

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau của doanh nghiệp:

 • Nhân viên kỹ thuật làm việc trong các đài, trạm viễn thông;
 • Nhân viên kỹ thuật thi công và bảo dưỡng mạng ngoại vi;
 • Nhân viên kỹ thuật  lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối;
 • Nhân viên kỹ thuật thi công và lắp đặt hệ thống mạng trong các tòa nhà, khu công nghiệp;
 • Nhân viên kỹ thuật quản lý mạng ngoại vi;
 • Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp.

- Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
 • Các doanh nghiệp thương mại về thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
 • Các bộ phận quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử - viễn thông-tin học trong các doanh nghiệp thương mại, xây dựng, công nghiệp...
 • Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.

21. Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐÀI TRẠM VIỄN THÔNG 

Mã ngành, nghề: 5520219

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

 •  Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm việc tại các công ty lắp đặt thiết bị viễn thông, tin học, VNPT, Vietel, Công ty công trình Bưu điện, Các công ty cổ phần Viễn thông như KASATI, TST, công ty cổ phần xây lắp Bưu điện, Viễn thông điện lực với vị trí:
 • Công nhân lắp đặt thiết bị phụ trợ, lắp đặt thiết bị chính trong các đài trạm viễn thông;
 • Công nhân lắp đặt thiết bị phụ trợ, lắp đặt thiết bị chính trong các trạm BTS;
 • Công nhân bảo dưỡng các thiết bị lắp đặt trong các đài trạm viễn thông, các trạm BTS.
 • Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể học lên trình độ cao hơn.    

22. Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT ĐÀI TRẠM VIỄN THÔNG 

Mã ngành, nghề: 5520218

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Sau khi học xong chương trình đào tạo, học sinh có thể làm việc tại các doanh nghiệp khai thác dịch vụ viễn thông với các vị trí như sau:
 • Công nhân vận hành thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn nguồn điện trong các đài trạm viễn thông;
 • Công nhân bảo dưỡng các thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn nguồn điện trong các đài trạm viễn thông;
 • Công nhân vận hành, bảo dưỡng các thiết bị thuộc trạm BTS;
 • Công nhân bảo dưỡng, sửa chữa tại các xưởng bảo dưỡng của các công ty, doanh nghiệp về viễn thông và CNTT.
 • Ngoài ra học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học liên thông để nâng cao trình độ nghề nghiệp lên các bậc cao đẳng theo chuyên ngành hoặc những ngành tương tự.

23. Tên ngành, nghề: KINH DOANH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG - TIN HỌC

Mã ngành, nghề: 5840202

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau của doanh nghiệp:

 • Nhân viên bán hàng;
 • Nhân viên tư vấn (call center);
 • Nhân viên tiếp thị sản phẩm tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh thiết bị, dịch vụ viễn thông-tin học trên thị trường (VNPT, FPT, SPT, Viettel, các siêu thị kinh doanh hàng điện tử viễn thông, các công ty dịch vụ khách hàng,...)

- Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
 • Các doanh nghiệp thương mại về thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
 • Các bộ phận quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử - viễn thông-tin học trong các doanh nghiệp thương mại, xây dựng, công nghiệp...
 • Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.

24. Tên ngành, nghề:   CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Mã ngành, nghề: 5510312

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau của doanh nghiệp:

 • Kỹ thuật viên vận hành kỹ thuật tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất liên quan đến lĩnh vực điện tử, viễn thông;
 • Kỹ thuật viên phục vụ tại các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông ;
 • Trợ giảng ở các cơ sở đào tạo từ bậc trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề và các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn về lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.

- Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
 • Các doanh nghiệp thương mại về thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
 • Các bộ phận quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử - viễn thông-tin học trong các doanh nghiệp thương mại, xây dựng, công nghiệp...
 • Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.

25. Tên ngành, nghề: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mã ngành, nghề: 5480215

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   - Chuyên viên quản trị các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại các doanh nghiệp.

   - Chuyên viên thiết kế website, lập dự án xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử.

   - Có thể làm việc tại:  

   + Phòng nghiệp vụ kinh doanh, marketing, phòng kế hoạch, xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.

   + Doanh nghiệp công nghệ thông tin liên quan đến việc thực hiện các giải pháp công nghệ trong kinh doanh, thương mại.

   + Các công ty lập trình các sản phẩm website thương mại điện tử.

   + Bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …).

26. Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

Mã ngành, nghề: 5480218

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   - Doanh nghiệp công nghệ thông tin liên quan đến việc thiết kế, quản trị, nâng cấp website

   - Các công ty lập trình các sản phẩm website thương mại điện tử.

   - Bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …).

27. Tên ngành, nghề: KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Mã ngành, nghề: 5840203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Học sinh sau khi tốt nghiệp và ra trường có thể làm việc tại các vị trí:

- Giao dịch viên Bưu chính Viễn thông;

- Công nhân khai thác bưu chính;

- Công nhân vận chuyển bưu chính;

- Bưu tá;

- Nhân viên thu cước;

- Công nhân khai thác phát hành báo chí;

- Nhân viên kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông;

- Nhân viên tổng đài hỗ trợ khách hàng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông;

- Kiểm soát viên Bưu chính.

28. Tên ngành, nghề: BẢO HIỂM

Mã ngành, nghề: 5340204

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Nhân viên kinh doanh bảo hiểm;

- Nhân viên tư vấn, môi giới bảo hiểm;

- Nhân viên điều tra, thẩm định bảo hiểm;

- Nhân viên phát triển và chăm sóc khách hàng bảo hiểm.

- Nhân viên đào tạo, tập huấn bảo hiểm.

- Nhân viên phụ trách bảo hiểm trong các doanh nghiệp và cơ quan đơn vị.

29. Tên ngành, nghề: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mã ngành, nghề : 5340202

Trình độ đào tạo            :  Trung cấp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại ngân hàng, công ty chứng khoán ở các vị trí:

- Giao dịch viên

- Thủ quỹ

- Nhân viên lễ tân

- Nhân viên hỗ trợ tín dụng, chăm sóc khách hàng

- Nhân viên phòng maketing ngân hàng

- Nhân viên môi giới chứng khoán

30. Tên ngành, nghề: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mã ngành, nghề : 6340202

Trình độ đào tạo            : Cao đẳng

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại ngân hàng, công ty chứng khoán ở các vị trí:

- Giao dịch viên

- Thủ quỹ

- Nhân viên lễ tân

- Nhân viên hỗ trợ tín dụng, chăm sóc khách hàng

- Nhân viên thẩm định tín dụng, phân tích tài chính

-             Nhân viên phòng quản lý rủi ro tín dụng

- Nhân viên phòng thẩm định dự án đầu tư

- Nhân viên phòng maketing ngân hàng

- Nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ

- Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phân tích chứng khoán.

31. Tên nghề: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mã nghề: 6340201

Trình độ đào tạo            :  Cao đẳng

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Tài chính Doanh nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp như sau:

- Nhân viên tài chính phòng nhân sự, phòng kế hoạch sản xuất

- Nhân viên phân tích tài chính doanh nghiệp

- Nhân viên phòng thẩm định giá

- Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phân tích chứng khoán.

32. Tên chương trình:             CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)       

- Mã ngành:                  

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Vị trí làm việc sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành có thể làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức:

   - Doanh nghiệp sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

   - Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm CNTT.

   - Bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …).

   - Các cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin, giáo viên dạy tin học tại các trường các trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

 - Các công ty quảng cáo, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên thiết kế đồ họa.

-  Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm CNTT.

-  Các công ty thiết kế, sản xuất thiết bị công nghiệp số.

- Các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, buôn bán có thực hiện thương mại điện tử.

33. Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Mã ngành, nghề:

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Làm việc tốt và phù hợp tại các vị trí công việc sau của doanh nghiệp:
  • Kỹ thuật viên vận hành kỹ thuật tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất liên quan đến lĩnh vực điện tử, viễn thông;
  • Cán bộ kỹ thuật tại các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông ;
  • Giảng dạy, phục vụ giảng dạy ở các cơ sở đào tạo từ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề và các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn về lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.
 • Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:
  • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.
  • Các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
  • Các doanh nghiệp thương mại về thiết bị điện tử - viễn thông - tin học.
  • Các bộ phận quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử - viễn thông-tin học trong các doanh nghiệp thương mại, xây dựng, công nghiệp...
  • Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.