Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất theo định hướng phân hóa cho sinh viên

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HÓA CHO SINH VIÊN                                            TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

                                                                                            ThS. Vũ Ngọc Hà

                                                                                            Giảng viên Khoa GDTC&QP

 

Để công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học đạt hiệu quả cao thì việc phân loại sức khỏe và trình độ người tập là một yếu tố quan trọng. Từ đó xây dựng, lựa chọn các hoạt động GDTC với nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng, việc phân loại sức khỏe và trình độ người tập thường được thực hiện theo ba nhóm: Nhóm cơ bản,  Nhóm đặc biệt, Nhóm thể thao nâng cao. Tùy theo điều kiện cụ thể mà các trường lựa chọn phương thức tổ chức các hoạt động GDTC và thể thao cho các nhóm sinh viên có sức khỏe yếu và nhóm có năng khiếu thể thao phù hợp, đặc biệt ở những trường có điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên ta có thể lựa chọn 5 biện pháp để tổ chức hoạt động GDTC theo định hướng phân hóa cho sinh viên trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính Thái Nguyên.

  1. Tăng cường giáo dục kiến thức về sức khỏe và luyện tập thể thao cho sinh viên

     - Mục đích: Nâng cao nhận thức của sinh viên về sức khỏe và luyện thập thể thao.

     - Nội dung: Trang bị, cập nhật cho sinh viên những kiến thức cơ bản, mới về sức khỏe và luyện tập thể thao.

     - Cách thức thực hiện: Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng, biên soạn tài liệu; lồng ghép trang bị kiến thức cơ bản và hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu trong các giờ học GDTC chính khóa. Tổng hợp, cung cấp các nguồn tài liệu, giới thiệu các nguồn thông tin cho sinh viên tự nghiên cứu ngoài giờ học. Giảng viên giao nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho sinh viên rồi kiểm tra đánh giá kết quả.

  2. Chia nhóm theo đặc điểm cá nhân người học

  - Mục đích: Lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với đặc điểm người học.

- Nội dung: Để phân biệt về năng lực và trình độ thì có thể chia lớp học thành 3 nhóm cơ bản (nhóm nâng cao, nhóm cơ bản và nhóm yếu) hoặc nhiều hơn. Ngoài ra, cần quan tâm đến giới tính và sở thích cá nhân. Trong mỗi nhóm cơ bản, có thể tiếp tục phân chia thành các nhóm nhỏ hơn phù hợp với điều kiện dạy học và đặc điểm cá nhân.

  - Cách thức thực hiện: Khảo sát, kiểm tra tình hình sức khỏe, năng lực vận động, trình độ thể thao đầu học kỳ để phân loại trình độ rồi kết hợp với trao đổi, tọa đàm với sinh viên phân chia lớp thành các nhóm có đặc điểm tương đồng. Xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá cho mỗi nhóm. Cần căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên để điều chỉnh cho phù hợp.

  3. Xây dựng đội ngũ cán sự hoặc trợ giảng

  - Mục đích: Trợ giúp GV vận hành hoạt động ở mỗi nhóm; Phát triển kỹ năng cho những SV có năng khiếu thể thao.

  - Nội dung: Lựa chọn những SV có năng khiếu thể thao hoặc sinh viên có phẩm chất về tổ chức, quản lý để làm cán sự hoặc trợ giảng.

  - Cách thức thực hiện: Lựa chọn cán sự; Bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về tổ chức hoạt động tập luyện theo nhóm cho các sinh viên được lựa chọn; Trong các giờ học, giảng viên sẽ hướng dẫn chung và phân công nhiệm vụ tập luyện cho các nhóm, các nhóm sẽ tập luyện dưới sự điều khiển trực tiếp của cán sự hoặc trợ giảng.                                         

   4. Đa dạng hóa hình thức tập luyện

   - Mục đích: Có nhiều lựa chọn về hình thức tập luyện phù hợp với mỗi nhóm, nâng cao hứng thú cho sinh viên.

  - Nội dung: Có những hình thức tập luyện khác nhau cho mỗi nhóm trong cùng một giờ học chính khóa. Mỗi nhóm có thể lựa chọn, tổ chức các hình thức hoạt động ngoại khóa khác nhau.

  - Cách thức tiến hành: Giảng viên xây dựng nội dung, hình thức tập luyện mỗi nhóm trong các buổi học; Mỗi nhóm có thể tự xây dựng, lựa chọn hình thức tập luyện dựa vào định hướng của GV và bám sát yêu cầu chung của môn học

                                                                           Nhóm tập sút cầu môn

                                                                          Nhóm tập thể hình

                                                                   Nhóm tập thi đấu cầu lông

Tăng cường giao lưu, thi đấu giữa các nhóm, lớp để tạo tinh thần thi đua; Có thể cho sinh viên nhóm nâng cao tham gia các CLB thể thao thay cho giờ chính khóa; Tăng cường tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa ngoài trường.

  5. Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên

  - Mục đích: Giúp sinh viên, nhóm sinh viên lựa chọn nội dung, hình thức tập luyện phù hợp cả trong giờ chính khóa và ngoại khóa.

  - Nội dung: Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong việc rèn luyện sức khỏe và tập luyện thể thao qua nhiều cách thức khác nhau.

   - Cách thức tiến hành: Đưa nội dung tư vấn, hỗ trợ sinh viên vào kế hoạch dạy học; Xây dựng nhiều phương thức liên lạc, kết nối để kịp thời tư vấn, hỗ trợ sinh viên (lịch tiếp sinh viên tại trường; diễn đàn, nhóm mạng xã hội… để trao đổi, thảo luận, tư vấn sinh viên.

Thời đại ngày nay, thế giới đang chứng kiến nhiều sự thay đổi chóng mặt. Xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhập và hợp tác, xu thế kinh tế mở, kinh tế tri thức… và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang thể hiện rõ, trở thành những nhân tố tác động ở mức độ khác nhau đến tất cả các mặt của đời sống xã hội của bất kỳ quốc gia nào.

Trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục (GD) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc tổ chức quá trình GD theo quan điểm phân hóa là xu hướng tất yếu của GD trong thời đại mới. Phân hóa trong quá trình GD có bản chất nhân văn, dân chủ, nhằm đạt sự công bằng trong GD, đáp ứng đặc thù của từng địa phương, từng cơ sở GD, hướng đến xây dựng môi trường học tập mới. Trong đó, người học tùy theo đặc điểm, năng lực cá nhân để lựa chọn cơ hội phát triển tốt nhất.

 

MEASURES TO ORGANIZE PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES UNDER THE DIFFERENTIATED ORIENTATION                                FOR STUDENTS AT THAI NGUYEN COLLEGE OF ECONOMICS AND FINANCE

                                                                                           Vu Ngoc Ha

                                                                                           Faculty of Physical Education and National Defense

Summary

In order for physical education and school sports to be effective, the classification of leaners’ health and fitness level is an important factor. Based on health and fitness level, students of Thai Nguyen College of Economics and Finance are usually classified into three groups: Basic group, Special group and Advanced sports group. At the same time, teachers can choose 5 measures to organize physical education activities under the differentiated orientation for students in the College