Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin Hệ Cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin - Hệ cao đẳng, ban hành theo Quyết định số 579/QĐ-CĐKTTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên về việc Ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin - Hệ cao đẳng. Mã số 51480201