Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2020

Nội dung chi tiết:

 

Sáng ngày 22/6/2020, Ban chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2020. 
Dự lễ khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2020 có đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, đồng chí Lèng Hoàng Minh, Chỉ huy phó, đồng chí Chu Hoàng Lê, Chính trị viên phó cùng 25 chiến sĩ tự vệ nhà trường năm 2020. 
Theo Kế hoạch huấn luyện được phê duyệt, đợt huấn luyện năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22/6/2020 đến ngày 30/6/2020. Cuối đợt huấn luyện có kiểm tra bắn đạn thật. Tại buổi khai mạc đồng chí Chỉ huy trưởng Nguyễn Ngọc Sáng đã quán triệt những yêu cầu mục đích của đợt huấn luyện và quán triệt các chiến sĩ trong trung đội tự vệ nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định về kế hoạch, tiến trình biểu, thời gian, nội dung và kỷ luật huấn luyện, kỷ luật thao trường. 

  Ngay sau khi kết thúc buổi khai mạc, toàn trung đội tự vệ đã bước ngay vào học chính trị, pháp luật theo kế hoach được duyệt.

Ảnh : Lực lượng tự vệ nhà trường tập trung tại nhà truyền thống.

Ảnh : Đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng-Phó hiệu trưởng, chỉ huy trưởng lực lượng tự vệ quán triệt nội dung của đợt huấn luyện.

Ảnh : Lực lượng tự vệ chụp ảnh lưu niệm tại trước cửa nhà truyền thống.

Tin từ BCH quân sự nhà trường.