Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020)

Nội dung chi tiết

Thực hiện Công văn số 08-BTG/TU ngày 16/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đề nghị các chi bộ đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền về thân thế cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước tại cuộc họp của chi bộ và cuộc họp của BCH Đoàn trường (có tài liệu tuyên truyền kèm theo). Xem tại liên kết dưới đây:

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.