Tất cả tin tức
Công đoàn trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên khánh thành lò đốt rác, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 12 năm 2019

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 12 năm 2019

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 11 năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 11 năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại liên kết sau:

Thông báo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường về việc chấp hành quy định hội họp trong cơ nquan.

Nội dung chim tiết:

Thông báo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường về việc chấp hành quy định hội họp trong cơ nquan.

Nội dung chim tiết:

Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đăng cai Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia lần thứ II.

Nội dung chi tiết:

Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2019-2020

Thông tin chi tiết:

Nghị quyết nhiệm vụ năm hoc 2019-2020

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết sau: