Tất cả tin tức
Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý 3 năm 2021

Hoạt động của phòng TTKT

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”

Hoạt động của phòng TTKT

Kế hoạch thực hiện Đề án số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 – 2025”

Hoạt động của phòng TTKT

Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 và Chương trình THTK, CLP năm 2021

Hoạt động của phòng TTKT

Chương trình công tác năm học 2021-2022-Phòng TTKT & ĐBCL

Hoạt động của phòng TTKT

Báo cáo cập nhật kết quả công tác PCTN trình quốc hội (1/10/2020-30/09/2021)

Hoạt động của phòng TTKT

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022

Hoạt động của phòng TTKT

Báo cáo công tác PCTN quý 3 và 9 tháng năm 2021 của trường CĐ Thái Nguyên

Hoạt động của phòng TTKT

Báo cáo công tác PCTN năm 2020 của trường CĐ Thái Nguyên

Hoạt động của phòng TTKT

Ấm lòng những suất ăn tiếp sức tuyến đầu chống dịch

Trước sự vất vả của lực lượng tham gia chống dịch Covid-19, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Thực hành Cao Đẳng Thái Nguyên đã cùng nhau nấu những suất ăn tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch.