Tất cả tin tức
Địa chỉ các Video ôn tập dành cho học sinh hệ trung cấp.

Nội dung chi tiết:

Thông báo về kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

Nội dung chi tiết xin mời xem tại các liên kết sau:

Thông báo về kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

Nội dung chi tiết xin mời xem tại các liên kết sau:

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

Nội dung:

Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên chuẩn bị phương án phòng dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng đón HSSV trở lại học tập.

Cập nhật ngày 29-2-2020

Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết:

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn)

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn)

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 cập nhật ngày 15-2-2020

Nội dung:

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh-sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết: