Tất cả tin tức
Thông báo về việc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vùng bão lụt

Nội dung chi tiết:

Thông báo về việc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vùng bão lụt

Nội dung chi tiết:

Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính – Thái Nguyên (TCEF) phối hợp với Trung tâm Giao lưu văn hoá Việt – Hàn (KCCC) tổ chức “Lớp học chế biến Kimchi”

Tin tức

KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát sổ đầu bài, sổ lên lớp của các Khóa năm học 2019 - 2020

Hoạt động của phòng TTKT

Thông báo Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nội dung chi tiết:

Thông báo Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nội dung chi tiết:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM HỌC 2020 - 2021

Hoạt động của phòng TTKT

Đảng bộ trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái nguyên tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ Thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nội dung chi tiết

Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 177 về tổ chức thi kết thúc môn học mo-dun

Văn bản pháp quy

Phụ lục đính kèm QĐ 177

Văn bản pháp quy